ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พาเที่ยวจังหวัดพะเยา
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 622
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
622
575
160
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-07
ใช้งานล่าสุด: 2020-01-10

พาเที่ยวจังหวัดพะเยา

กดถูกใจเพจ facebookเพื่อแนะนำที่เที่ยวสวยๆและร้านอาหารอร่อยเด็ดๆ
เช่ารถบัสนำเที่ยว   เช่ารถตู้นำเที่ยว   รถรับจ้างย้ายบ้าน   รับจัดโต๊ะจีน  รับสร้างบ้านสวย


“สถานที่ท่องเที่ยวพะเยา – ที่เที่ยวจังหวัดพะเยา”

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา

ถิ่นพะเยาอันสงบงามมีวัดมากมายหลายที่ที่น่าสนใจ ซึ่งทุกวัดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ เหมาะกับผู้แสวงหาความสงบอย่างแท้จริง ไม่มีความวุ่นวาย แต่แฝงด้วยความขลังน่าศรัทธาเลื่อมใสและความงดงาม เพื่อซึมซับในพระพุทธศาสนา และชื่นชมในงานพุทธศิลป์
สถา่นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
วัดติโลกอาราม : จมอยู่ใต้น้ำมายาวนาน
วัดศรีอุโมงค์คำ : :ชาวบ้านเรียกว่าวัดสูง

1.    วัดศรีโคมคำ
หรือที่คนพะเยามักนิยมเรียกขานกันว่า 'วัดพระเจ้าตนหลวง' เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย เชื่อกันว่าผู้ที่มาบนบานสานกล่าวกับพระเจ้าตนหลวง หากต้องการให้สัมฤทธิ์ผลต้องบนและแก้บนด้วย ไข่เป็ด ไข่ไก่ หรือไข่ห่าน

2.    วัดลี
เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของเมืองพะเยามาช้านาน ภายใน วัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือองค์พระธาตุวัดลี และยังพบโบราณวัตถุสมัยอาณาจักรพะเยาจำนวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปหินทราย นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของโบราณไว้อีกด้วย

3.    วัดป่าแดงบุญนาค
นับว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณ เดิมชื่อ วัดบุญนาค ตอนหลังมีการสร้างวัดใหม่เพิ่มชื่อว่า วัดป่าแดง ปัจจุบันก็เลยรวมเป็นวัดเดียวกัน วัดป่าแดงบุญนาค นับเป็นวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ระหว่างล้านนากับสุโขทัยได้เป็นอย่างดี

4.    วัดติโลกอาราม
วัดโบราณกลางกว๊านพะเยา บึงใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวพะเยา วัดโบราณที่เพิ่งถูกค้นพบอยู่ในกว๊านพะเยา เป็นวัดสำคัญที่พระยายุทธิษฐระได้สร้างขึ้น เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าติโลกราช ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพะเยาและยังถูกบรรจุ อยู่ในโครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน มหัศจรรย์เมืองไทยที่ต้องไปสัมผัสของททท. อีกด้วย
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
กว๊านพะเยา : 
เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ิ

กว๊านพะเยา : เป็นสวนสาธารณะเหมาะแก่การนั่งเล่น

พะเยา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สุดสวยบนดอยสูง สัมผัสทะเลหมอก ดอกไม้ป่า พิชิตภูลังกา ภูนม ชมพระอาทิตย์ขึ้นลง เข้าดงก่อโบราณ กังวานเสียงนก น้ำตกสวยใส ประทับใจดอกโคลงเคลง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


1.    กว๊านพะเยา
เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยามีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนและงดงามมาก บริเวณริมกว๊านมีร้านอาหาร จัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะแก่การนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจยามเย็น และชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊าน ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก บริการนั่งเรือพายชมทัศนียภาพ และมีโครงการเวียนเทียนทางน้ำรอบในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

2.    อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
พื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ภายในอุทยานฯ มีสัตว์หลายชนิด เช่น ตะพาบน้ำ ตะกวด และนกชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะนกยูง นับเป็นอุทยานฯ ที่มีนกยูงมากที่สุดในภาคเหนือ เป็นแหล่งอาศัยของนกยูงพันธุ์ไทยฝูงสุดท้าย เป็นนกยูงเขียว หรือนกยูงไทย ชนิดพันธุ์ย่อยอินโดจีน ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการท่องเที่ยว คือเดือนตุลาคม-มกราคม เนื่องจากมีธรรมชาติสวยงาม 

3.    น้ำตกห้วยชมพู
น้ำตกห้วยชมพูเป็นน้ำตกที่มีสีสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงเดือน กันยายน - ธันวาคม จะพบกับพันธุ์ไม้นานาชนิด ป่าเขาลำเนาไพร และดอกไม้ตามธรรมชาติ ที่สวยงาม ชมทะเลหมอกที่ยอดดอย
4.    อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
อ่างเก็บน้ำอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าเที่ยวชม ทั้งภาพทิวทัศน์รอบๆอ่าง มุมมองสวยๆยามอาทิตย์ขึ้นและตก หน้าหนาวจะมีหมอกลอยอ้อยอิ่งเหนือผิวน้ำ สวยในบรรยากาศสงบน่าพักผ่อน

5.    อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติภูซาง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น อยู่ในเขตกิ่งอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแนวเขตยาวประมาณ 30 กิโลเมตร

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
พะเยาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ สงบเงียบ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามต่างๆ อันงดงาม และวีถีชีวิตชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนาในประเทศจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง : “แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮำ จักให้แดดก็แดด จักให้บดก็บด” จึงได้พระนามว่า “งำเมือง”่ิ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ : เป็นเรื่องราวความเป็นมาทั้งด้านวรรณกรรมท้องถิ่น
1.    อนุสรณ์ผู้เสียสละ
เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรม ของพลเรือน ตำรวจ และทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อ รักษาอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย นอกจากนั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพถ่ายรูปจำลอง
และอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่เคยใช้ต่อสู้ในการรบครั้งนั้นไว้ด้วย
2.    ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
ชาวไทลื้อมีอุปนิสัยรักสงบ ขยัน อดทน เป็นผู้ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างดี ศูนย์นี้จัดตั้งเพื่อแสดงผลงาน ทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะผ้าของชาวไทลื้อที่มีลวดลายและสีสันสดใส
3.    อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
พ่อขุนงำเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์กล่าวกันว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหน “แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮำ จักให้แดดก็แดด จักให้บดก็บด” จึงได้พระนามว่า “งำเมือง”
4.    หอวัฒนธรรมนิทัศน์
ตั้งอยู่ใกล้กับวัดศรีโคมคำ เป็นอาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการตกแต่งสวยงาม จัดแสดง
โบราณวัตถุ เรื่องราวความเป็นมาทั้งด้านวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพะเยา
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
๑ + ๕ เท่ากับ [ตอบเป็นภาษาไทย] คำตอบคือ:หก
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้