ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พาเที่ยวจังหวัดนราธิวาส
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 622
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
622
575
160
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-07
ใช้งานล่าสุด: 2020-01-10

พาเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

กดถูกใจเพจ facebookเพื่อแนะนำที่เที่ยวสวยๆและร้านอาหารอร่อยเด็ดๆ
เช่ารถบัสนำเที่ยว   เช่ารถตู้นำเที่ยว   รถรับจ้างย้ายบ้าน   รับจัดโต๊ะจีน  รับสร้างบ้านสวย

จับปากกาพาเที่ยวนราธิวาส อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี อ่าวมะนาว และพุทธมณฑล


อุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี

การไปเยือนนราธิวาสครั้งล่าสุด เราโชคดีที่มีคุณคมฉาน ตะวันฉาย ซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสอาสานำเที่ยว แห่งแรกที่เราจะพาไปชมในวันนี้คือ อุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดีค่ะ

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ หรือ 341 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

บริเวณอุทยานมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีพันธุ์ไม้ที่มีค่านานาชนิด โดยเฉพาะปาล์มบังสูรย์และใบไม้สีทอง มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกต่าง ๆ ตลอดจนมีประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ของผู้ก่อการร้ายในนาม ขบวนการพูโล” และ ขบวนการโจรบูโด” จนในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแล้ว

ด้วยสภาพของป่าทั้งสองมีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามตามธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2517 กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งวนอุทยานน้ำตกปาโจ ซึ่งอยู่บริเวณป่าเทือกเขาบูโด และในปี พ.ศ. 2519 ได้จัดตั้งวนอุทยานน้ำตกฉัตรวาริน ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าเทือกเขาสุไหงปาดีให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี

เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอระแงะ ทรงพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 ว่า เทือกเขาสุไหงปาดีมีความสูง 1,800 ฟุต เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดนราธิวาส มีไอน้ำเกาะทำให้เกิดความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งน้ำมีลำธารไหล 3 สาย ควรมีการรักษาแหล่งน้ำอย่างจริงจัง” …

กองอนุรักษ์ต้นน้ำได้ตรวจสอบแล้วรายงานว่า พื้นที่ป่าบริเวณเทือกเขาสุไหงปาดีมีสภาพดีมาก และมีธรรมชาติที่สวยงาม เห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว โดยได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะ ในท้องที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ ตำบลบาเระเหนือ ตำบลกาเยาะมาตี ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ ตำบลสุวารี ตำบลสามัคคี ตำบลรือเสาะออก ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ ตำบลตะปอเยาะ ตำบลลุโบะบายะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ และตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ป่ากะรุบี ในท้องที่ตำบลตะโละดือรามัน และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ป่าจะกว๊ะ ในท้องที่ตำบลเกะรอ และตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 2 ป่าบองอ และป่าบูเก๊ะตาเว แปลงที่ 1 ในท้องที่ตำบลจวบ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง ตำบลบองอ อำเภอระแงะ ตำบลโต๊ะเด็ง ตำบลริโก๋ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี และตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 48 ก วันที่ 17 มิถุนายน 2542 เป็นลำดับที่ 95 ของประเทศ

เราเดินทางมาแวะชมน้ำตกปาโจ ...

ก่อนเดินทางออกจากที่นี่ ฉันแวะไปชมพลับพลานราทัศน์ และสิ่งก่สร้างที่ระลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรในบริเวณพื้นที่บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดำริให้มีการปรับปรุงด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น สำนักงานป่าไม้ปัตตานีได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยทำการสำรวจพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติพิเศษ ป่าเขาตันหยง ในพื้นที่บริเวณนอกเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 23,278.25 ไร่ และตั้งชื่อว่า วนอุทยานอ่าวมะนาว โดยกรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2536

ต่อมาเมื่อ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี (อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น) ได้ไปตรวจราชการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับวนอุทยานอ่าวมะนาวขณะนั้นว่า ควรดำเนินการจัดตั้งวนอุทยานอ่าวมะนาวให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพราะมีพื้นที่โดยรวมประกอบด้วย ท้องทะเล และทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งทะเลที่สมบูรณ์ มีหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินที่สวยงามแปลกตา ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสและประเทศใกล้เคียงคือ มาเลเซีย ประกอบกับวนอุทยานอ่าวมะนาว มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งทุกๆ ปี ประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จะมีการเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน ตามพระราชดำริในท้องที่ ด้านการป่าไม้ด้วย ซึ่งส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้สนองนโยบายตามที่อธิบดี มอบหมายดังกล่าว โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกมาทำการสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวมะนาว และ เตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป และในปี พ.ศ. 2544 ดร. ปลอดประสพ สุรัสวัสดี (อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น) ได้ตั้งชื่อให้ใหม่เพื่อเป็นเกียรติว่า “ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เขาตันหยง 

เราเดินทางผ่านความร่มรื่นของถนนระหว่างอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ... บางช่วงยังเห็นทหารมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด บางครั้งอาจจะมีการของตรวจและถามคำถามอยู่บ้าง หากแต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนธรรมดาๆอย่างเรา

ฉันสังเกตุเห็นว่า รถยนต์บางคันมีป้ายทะเบียนในภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วย แต่ดูเหมือนจะสื่อความหมายแบบเดียวกัน ... รถขับรถของเราอธิบายให้ฟังว่า รถยนต์บางคันใช้ขับขี่เข้า-ออกที่ประเทศมาเลเซียด้วย ดังนั้นรถที่มีป้ายทะเบียนของไทย อาจจะได้รับป้ายทะเบียนจากมาเลเซียด้วย

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศที่ได้ผนวกรวบรวมพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพของหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินน้อยใหญ่บริเวณริมทะเล และสภาพอันแปลกตาของพันธุ์ไม้ป่าชายหาดที่มีรูปทรงแปลกตาในพื้นที่บ้านบูกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ต. กะลุวอเหนือ บริเวณอ่าวมะนาว อ. เมือง จ. นราธิวาส และ มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้มาก โดยมีเนื้อที่ในการเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 23,278.25ไร่

Source : http://park.dnp.go.th

พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง)

พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจที่สำคัญของชาวพุทธในจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่บ้านลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมด 114 ไร่ ตามผลการคัดเลือกสถานที่สร้างพุทธมณฑลจังหวัดในการประชุมมหาดเถรสมาคม ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นที่ตั้งของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

การก่อสร้าง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เริ่มจากการดำริและปรารถนาของทางคณะสงฆ์และทางราชการที่จะปรับปรุงและพัฒนาเขากง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยจัดสร้างพระพุทธรูปกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ควบคู่กับจังหวัดนราธิวาสและถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ

พระพุทธรูปกลางแจ้งที่ใหญ่บนเขากงองค์นี้ คณะกรรมการมีมติให้ขนานนามว่า “พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนาม” … มีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปประจำภาคทักษิณ หรือภาคใต้ เป็นศรีสง่ามิ่งมงคลของชาวใต้ทั้ง 14 จังหวัด และชาวพุทธทั่วไป

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล มีพุทธลักษณะของศิลปะอินเดียใต้ ซึ่งพระพุทธรูปลักษณะนี้ พบมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกกันว่าพระพุทธรูปแบบเมืองนครศรีธรรมราช มีพุทธลักษณะพิเศาต่างจากแบบอื่นๆ เน้นให้พระวรกายมีลักษณะสมบูรณ์ ล่ำสัน

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประดับโมเสกสีทองทั่วทั้งองค์ ประทับนั่งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก


กดถูกใจเพจ facebookเพื่อแนะนำที่เที่ยวสวยๆและร้านอาหารอร่อยเด็ดๆ

เช่ารถบัสนำเที่ยว   เช่ารถตู้นำเที่ยว   รถรับจ้างย้ายบ้าน   รับจัดโต๊ะจีน  รับสร้างบ้านสวย

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
๑ + ๕ เท่ากับ [ตอบเป็นภาษาไทย] คำตอบคือ:หก
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้